Kryteria oceniania

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego  – klas I-III

Edukacja wczesnoszkolna

Ogólne kryteria oceniania z języka polskiego –  klasa VIII

Ogólne Kryteria oceniania z języka angielskiego –  klasa VIII

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego  – klasa VII

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego –  klasy IV-VI

Ogólne kryteria oceniania z plastyki  – klasy IV-VII

Ogólne kryteria oceniania z muzyki –  klasy IV-VII

Ogólne kryteria oceniania z języka niemieckiego –  klasy VII-VIII

Ogólne kryteria oceniania z matematyki  – klasa IV

Ogólne kryteria oceniania z matematyki –  klasa V

Ogólne kryteria oceniania z matematyki –  klasa VII

Ogólne kryteria oceniania z matematyki  –  klasa VIII

Ogólne kryteria oceniania  z biologii  – klasa V

Ogólne kryteria oceniania  z biologii –  klasa VI

Ogólne kryteria oceniania  z biologii –  klasa VII

Ogólne kryteria oceniania  z biologii –  klasa VIII

Ogólne kryteria oceniania z chemii  – klasy VII-VIII

Ogólne kryteria oceniania z fizyki –  klasa VII

Ogólne kryteria oceniania z fizyki –  klasa VIII

Ogólne kryteria oceniania z religii –  klasa I

Ogólne kryteria oceniania z religii – klasa II

Ogólne kryteria oceniania z religii  – klasa VIII

Ogólne kryteria oceniania z wos  – klasa VIII

Ogólne kryteria oceniania  z geografii  – klasy V-VIII

Ogólne Kryteria oceniania z wychowania fizycznego  – klasy IV-VIII

Ogólne kryteria oceniania z techniki  – klasa IV

Ogólne kryteria oceniania z techniki  – klasa V

Ogólne kryteria oceniania z techniki  – klasa VI

Ogólne kryteria oceniania z informatyki –  klasa IV 2023-2025

Ogólne kryteria oceniania z informatyki –  klasa V

Ogólne kryteria oceniania z informatyki –  klasa VI

Ogólne kryteria oceniania z informatyki  – klasa VII

Ogólne kryteria oceniania z informatyki klasa  – VIII

Ogólne kryteria oceniania z edb