Oddział C – „Misie”

Oddział C- „Misie”

Wychowawca: mgr Małgorzata Golańska

Pomoc nauczyciela: Iwona Droniak

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Oddział Przedszkolny C „MISIE”
    rok szkolny 2023/2024

6:30 – 7:30  Schodzenie się dzieci na salę „Biedronek”, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, przygotowanie pomocy dydaktycznych;

7:30 – 8:00  Schodzenie się dzieci na salę „Misiów”. Rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami. Aktywność poranna: zabawy integracyjne, ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne;

8:00 – 8:15- Czynności higieniczne przed śniadaniem;

8:15 – 8:45 – Śniadanie;

8:45-9:00 – Czynności higieniczne po śniadaniu;

9:00- 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej. Wyzwalanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju. Zabawy organizowane
i swobodne. Czynności organizacyjno-porządkowe;

10:00- 11:15 – Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, zabawy i gry ruchowe, terenowe, praca indywidualna, oglądanie bajek, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy według wyboru dzieci;

11:15 – 11:35– Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, zejście na jadalnię;

11:35- 12:00 – Obiad;

12:00- 12:30  Czynności higieniczne po obiedzie, zajęcia popołudniowe, przygotowanie do leżakowania;

Rozchodzenie się do domów dzieci zapisanych do godz. 12.30.

12:30- 13:30 – Leżakowanie;

13:30 -14:00 – Zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku

14:00- 14:15 – Podwieczorek;

14:30 -15:30  Zabawy i gry zespołowe organizowane w sali  lub na powietrzu, planowanie dnia następnego, omówienie wydarzeń dnia, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci;

15.30 – 16.30 – zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, utrwalanie piosenek i wierszy, zabawy i gry ruchowe, praca indywidualna, oglądanie bajek, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy według wyboru dzieci.

W godzinach 7.30 – 12.30 realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
w tym: dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego.