Dyrekcja

Dyrektor  szkoły – mgr Piotr Wajdzik

Zastępca dyrektora – mgr Elżbieta Łyczak

Sekretarz szkoły – Agnieszka Bargiel-Kot