Szkolne Kółka Zainteresowań

Kółko Przyrodnicze „Zielone Asy”

Od września, tego roku szkolnego działa prężnie w kl.I kółko przyrodnicze Zielone Asy.                                                            Główne hasło,

Zajęcia realizowane są w oparciu o autorski program opracowany przez wychowawcę kl.I  Beatę Jamróz.
Dzięki takiemu działaniu wychowujemy świadome pokolenie, które nie tylko będzie znało swoje naturalne środowisko, a w nim umiało nazwać gatunki flory i fauny, ale też doceni jego piękno i bogactwo , a tym samym będzie go chronić.
W ramach ostatnich działań, na wycieczkach poznaliśmy piękno przyrody lasu i ogrodu.
Oczarowani pięknem i bogactwem jesiennego krajobrazu, bogactwem jesiennych darów postanowiliśmy na długie zimowe wieczory zatrzymać to wszystko we wspólnie wykonanej makiecie lasu, słoiczkowych zaprawach, przygotowywanych osobiście mrożonkach, pikowanych młodych pędach pelargonii oraz namalowanych obrazkach,  napisanych piosenkach i wierszach.
Poznawanie przyrody i bycie z nią to niesamowita przygoda!

 

Zajęcia Rozwijające Kreatywne Myślenie

Kreatywność – to robienie czegoś z niczego, jak również umiejętne radzenie sobie w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego.

Na zajęciach podejmujemy różne wyzwania, starając się pokazać i uzmysłowić dzieciom jak duży mają potencjał i możliwości – trzeba je tylko umiejętnie wykorzystać, aby odnieść sukces. Pokazujemy, jak nadać drugie życie różnym niepotrzebnym już przedmiotom, wykonujemy rzeczy plastyczne z pozoru trudne a w rzeczywistości proste w wykonaniu a zarazem efektywne,  staramy się aby pokazać że wszystko można wykonać – trzeba tylko znaleźć odpowiedni sposób. Budujemy i wzmacniamy wiarę we własną kreatywność, rozwijamy umiejętności generowania oryginalnych pomysłów, uczymy się wzajemnego szacunku i okazywania pomocy. Wzmacniamy poczucie własnej wartości, uczymy się koncentracji. Kreatywność pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Klub Młodego Przyrodnika

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z przyrodą ,
poznanie piękna, różnorodności przyrody ożywionej i nieożywionej, wyrabianie szacunku dla
przyrody i jej piękna to cele naszego kółka przyrodniczego „Klub młodego przyrodnika”. Badamy,
obserwujemy, wykonujemy ćwiczenia, jesteśmy w klasie i w terenie.

 

Szkolne Koło Sportowe – SKS

Zapraszamy do wspólnej zabawy 🙂

Koło Literackie

Odkrywanie książek. Pisanie twórcze. Zabawa słowem. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Dołącz do nas.

Szkolne Koło Teatralne

KÓŁKO PLASTYCZNE- „MAŁY ARTYSTA”.

 

Twórczość plastyczna jest naturalną skłonnością każdego dziecka już od wczesnych lat jego życia.

     Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować  i rozwijać. Rozwijanie umiejętności manualnych, rozbudzanie zainteresowania sztuką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.

Celem działań prowadzonych w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły.

Zajęcia mają odkrywać przyjemność tworzenia, rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez wykorzystanie szeregu typowych oraz niekonwencjonalnych materiałów  i technik plastycznych,

Zajęcia, prowadzone społecznie, odbywają się systematycznie raz w tygodniu (w piątki). Tematyka zajęć dostosowana jest do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje oraz zainteresowań własnych uczniów.

Uczniowie na zajęciach z radością angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje małe arcydzieła.

 

Szkolne Koła Zainteresowań – prowadzący – terminy oraz godziny działalności

Kółko literackie   :   mgr Elżbieta Talaga; wtorek godz. 13.30 – 14.15

Koło matematyczno- przyrodnicze:  mgr Elżbieta Łyczak; środa godz. 12.35 – 13, 20

Kółko plastyczne –  mgr Elżbieta Łyczak; piątek godz. 12.35 – 13.20

Koło uśmiechu – mgr Kinga Kukieła; poniedziałek godz. 12.35 – 13.20

Kółko przyrodnicze – mgr Regina Kamińska; poniedziałek 11.30 – 12.15

Kółko przyrodnicze – mgr Beata Jamróz; poniedziałek 12.35 – 13.20