Oddział B – Biedronki

Oddział B – Biedronki

 

Wychowawcy: Wiktoria Drzyżdżyk, Gabriela Wajdzik

Pomoc nauczyciela: Marta Góralczyk

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI ŚREDNICH

GRUPA „BIEDRONKI”- ODDZIAŁ „B”

na rok szkolny 2023/24

 

6:30-7:30 – Schodzenie się dzieci do sali, rozmowy indywidualne  z dziećmi i rodzicami, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, utrwalenie piosenek
i wierszy, praca wyrównawcza, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, przygotowanie pomocy do zajęć.
7:30- 7:50 – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy ortofoniczne, formy taneczne.

7:50-8:00 -Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:00- 8:30 – Śniadanie.

 8:45- 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych prowadzonych w oparciu o podstawę programową, wprowadzająca w wybraną tematykę  całą   grupę dzieci, poprzez zapoznanie z określonymi obszarami wiedzy, wzbudzenie zainteresowania, animowanie i kierowanie działaniami twórczymi dzieci. Aktywność twórcza o charakterze plastycznym, dramy, ruchowym, muzycznym dla całej grupy.   Zabawy organizowane i swobodne w przerwie zajęć, organizowane, ze śpiewem, ruchowe znane dzieciom.
10:00 – 11:20. – Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, zabawy   i gry ruchowe, terenowe, praca indywidualna, oglądanie bajek, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy w/g wyboru dzieci.

11:20- 11:35- przygotowanie do obiadu, przejście na obiad.

11: 40- 12:10  Obiad.

12:10- 12:30  Przygotowanie do leżakowania, zabiegi higieniczne.

Rozchodzenie się do domów dzieci zapisanych do godz. 12.30.

12:30- 13:30 – Leżakowanie.

13:30- 14:00 – Zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:00- 14:30-  Podwieczorek.

14:30- 15:30-  Zabawy i gry zespołowe organizowane w sali lub na powietrzu, planowanie dnia następnego, omówienie wydarzeń dnia, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

15:30- 16.30.- Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, utrwalenie piosenek i wierszy, przygotowanie pomocy do zajęć, zabawy i gry ruchowe, praca indywidualna, oglądanie bajek, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy w/g wyboru dzieci.

 

W GODZINACH: 7:30 – 12:30 REALIZUJEMY PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 

Język angielski odbywa się w poniedziałki i środy  w godz.: 9.40. – 9.55.

Dodatkowo realizowany jest Międzynarodowy Projekt „Z Kulturą mi do twarzy”