Spółdzielnia Uczniowska

Spółdzielnia Uczniowska

 

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej „U Ósmaków”

na rok 2023/2024

Działalność społeczno – samorządowa

Zadania: planowanie i sprawozdawczość, szkolenie członków i sprzedających

Opracowanie planu pracy na rok 2023/2024 – opiekun
Sporządzenie sprawozdania rocznego i przedłożenie go Radzie Pedagogicznej – opiekun
Sporządzenie bilansu za rok 2022 i przesłanie do PRSU w Wadowicach – opiekun
Zaopatrywanie SU w potrzebne druki i prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji – opiekun
Szkolenie sprzedających – opiekun
Utrzymywanie kontaktów z dostawcami towarów – opiekun

 

Działalność gospodarcza

Zadania: praca w sklepiku

Systematyczne zaopatrywanie sklepiku w towar, kalkulowanie cen towarów – opiekun, zarząd
Kontrolne spisy towarów – opiekun, KR
Przestrzeganie kulturalnej obsługi – opiekun, sprzedawcy
Kontrola kasy – opiekun, KR
Dbałość o porządek w sklepiku – sprzedawcy, KR
Estetyczne urządzenie sklepiku – opiekun, KR, sprzedawcy

Działalność kulturalno-oświatowa

Zadania: organizowanie imprez szkolnych wspólnie z Samorządem Szkolnym

Zorganizowanie dyskotek dla członków i uczniów szkoły – zarząd, opiekun
Włączenie się do imprez organizowanych przez Samorząd Szkolny – opiekun
Organizowanie konkursów dla uczniów szkoły – zarząd, opiekun
Przeznaczenie nagród dla członków SU – opiekun

Działalność wychowawcza-uspołecznienie członków

Zadania: kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania

Praca w sklepiku – członkowie
Praca członków na terenie szkoły

 

 

 

– członkowie