Klasa – Tygrysy i grupa – Krasnoludki

Klasa „O” – Tygrysy – Krasnoludki

Wychowawca: mgr Beata Grzyb,  mgr Monika Sukiennik

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA ODDZIAŁU ZEROWEGO:

 „TYGRYSY ”   i  PRZEDSZKOLNEGO –  „KRASNOLUDKI”

na rok szkolny 2023/24

7:30-7:50 Schodzenie się dzieci do sal, ćwiczenia poranne, zajęcia ogólnorozwojowe, praca kompensacyjno-wyrównawcza.
7:50-8:00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
8:00-8:30 Śniadanie
8:30-9:00 Czynności higieniczne i organizacyjne
9:00-11:00 Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z obowiązującą podstawą programową
11:00-11:35 Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, zabawy dowolne i gry ruchowe w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne
11:30-11:45 Przygotowanie do obiadu
11:45-12:15 Obiad
12:15-12:30 Czynności higieniczne, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury dziecięcej.

Rozchodzenie się do domów dzieci zapisanych do godz. 12:30, przekazanie pozostałych dzieci pod opiekę wychowawczyń oddziału popołudniowego.

 

TYGRYSY – 0 

Język angielski:  poniedziałek, środa  09.10.- 09.40.

Religia:

wtorek  09.00.- 09.30.  i  czwartek 08.40.- 09.10.

KRASNOLUDKI – 

Język angielski:

pn   10.35. – 11.05.

śr 10.00.- 10.30.