Sukces w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Na Szczycie”!

W bieżącym roku szkolnym odbyła się I edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Na Szczycie” im. Mietka Krzaka, konkursu, który jest w pewien sposób spadkobiercą Konkursu Mieszkam w Beskidach, którego pomysłodawcą i organizatorem był śp. Mieczysław Krzak.

Konkurs ma na celu rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu prac.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny .

Ocenianie prac w konkursie było procesem bardzo wymagającym, z powodu ich dużej ilości. Prace prezentowały różnorodne inspiracje i wyjątkową kreatywność autorów, co sprawiło, że zadanie nie było łatwe.

Jury wyłoniło najbardziej wartościowe i godne uwagi prace, które były zgodne z regulaminem i tematyką konkursu.

Wśród nagrodzonych prac, w kategorii klas I-III, znalazły się 3 prace naszych uczennic (z klasy III):

– Leny Pacek -I miejsce,

– Nell Biernackiej- III miejsce,

– oraz Mai Kudzi- wyróżnienie.

Gratulujemy Laureatkom, jak i również dwóm pozostałym uczestniczkom -Emilce i Nikoli, których prace prezentowały również wysoki poziom artystyczny!