Zasady Korzystania Z Kompleksu Sportowego, Terenów Należących Do Szkoły I Placu Zabaw Przy Zsp W Świnnej Porębie

Zasady Korzystania Z Kompleksu Sportowego, Terenów Należących Do Szkoły I Placu Zabaw Przy Zsp W Świnnej Porębie

TELEFONY ALARMOWE:
112 – telefon alarmowy
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe