Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej Porębie

Proszę o zapoznanie się z nowymi zasadami dotyczącymi zasad funkcjonowania stołówki szkolnej.