WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI, PLASTYCZNY I INFORMATYCZNY

Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II – Mój autorytet” jest organizowany przez ZSP w Zębie i Gminę Poronin. W tym roku odbyła się już 23 edycja tego konkursu.

Jego celem jest propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia przy równoczesnym rozwijaniu u uczniów uzdolnień plastycznych, literackich i multimedialnych. Konkurs ten kolejny rok z rzędu wpisany jest na listę kuratoryjnych konkursów.

W konkursie plastycznym w kategorii klas IV- VI startowały 2 nasze uczennice i obie otrzymały uznanie w oczach Jury:

– WIKRORIA RADWAN – zajęcia III miejsce

– ZOFIA WOŹNIAK – otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy pięknego wyniku i życzymy dalszych sukcesów na polu artystycznym.