Turniej : Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2023

Od lat  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w roku szkolnym 2022/2023 odbył się Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach. Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa w Wadowicach.  Uczniowie uczestniczący w zawodach musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, doskonałą techniką jazdy na rowerze oraz znajomością podstaw z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W czwartek 30.03.2023r odbyły się eliminacje do finału powiatowego w którym uczniowie naszej szkoły zajęli bardzo dobre IV miejsce. ( w turnieju udział brało 14 drużyn).

Drużyna wystąpiła w składzie: Julian Stanaszek, Bartłomiej Karamański , Krystian Ścieszka.

Gratulujemy 🙂