Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Szkolny Konkurs Kolęd Pastorałek

2023

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu!

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie atrakcyjnych nagród:

Radzie rodziców naszej szkoły 🙂

Właścicielom „Lalanida” Fun Park z Barwałdu 🙂

Właścicielom Hotelu „Czarny Groń” z Rzyk 🙂

Właścicielom „Parku Miniatur” z Inwałdu 🙂

Dyrektorowi Kina Centrum z Wadowic 🙂