Szkoła Na Sportowo

Szkoła to nie tylko nauka, ale również zabawa oraz sport.

Zobaczcie jak wasze koleżanki i koledzy realizują się sportowo.

Dołączcie do nas!!!         Zapraszamy!!!