Światowy Dzień Życzliwości

21.listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości. Ten dzień uczniowie naszej szkoły zaakcentowali żółtym elementem swojego stroju, wyrażając w ten sposób radość i entuzjazm, jak również życzliwość do drugiego człowieka.

. Każdy uczeń wylosował sobie karteczkę z miłą sentencją na dobry dzień. W klasach rozmawialiśmy jak ważne jest być życzliwym w życiu i nieść radość innym. Na korytarzach zawisły plakaty mówiące o życzliwości, by zmobilizować zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych do działania.

Pamiętajmy o tym, że każda osoba potrzebuje miłego gestu, dobrego słowa, uśmiechu od drugiego człowieka. Mobilizujmy się wspólnie i dajmy dobry przykład zarażając innych optymizmem, zachęcając do czynienia dobra.