Światowy Dzień Ziemi

   Od kilku lat, w kwietniu nasza szkoła stawia na ekologię w ramach  Światowego Dnia Ziemi. Chcemy aby nasi uczniowie wyrośli na ludzi dbających o swoje naturalne środowisko oraz świadomych tego, co niesie współczesny świat.      W tym roku działaniom naszym przyświecało hasło: ,, Ziemia na krawędzi…”

Inaugurację Tygodnia Ekologicznego ( od 24Iv- do 5V) przygotowała kl. III poprzez inscenizację przedstawienia ,,Śmieciowy problem…’’

Każda klasa z pasją i pełnym zaangażowaniem, każdego dnia  pod kierownictwem wychowawców i nauczycieli uczących przystępowała do realizacji nakreślonych przez koordynatora zadań.

Klasy młodsze oglądnęły projekcje filmu edukacyjnego ,, Dzień Ziemi- co to takiego?”, ,, Jak dbać o powietrze ? ‘’oraz wzięły udział ,, W małym laboratorium doświadczalnym”-  czy to prawda , że powietrze jest wśród nas obecne ?.

Innym razem uczestniczyły w turnieju sprawnościowo – intelektualnym ,, Jesteśmy Eko” budując postawę proekologiczną poprzez rywalizację , zabawę i test  ,, Z Ekologią na ty’’.

Niesamowitą frajdę sprawiły dzieciakom zajęcia plastyczno- techniczne , na których starym , niepotrzebnym rzeczą, a konkretnie butelką dawały ,, drugie życie”. Prace nosiły tytuł ,,butelkowe domki”, a wystawione zbudowały proekologiczne osiedle XXII wieku.

W realizowanych zadaniach często wracaliśmy do wiedzy zaczerpniętej już w czasie festiwalu wody, alarmu przeciwpożarowego, wiedzy przyrodniczej o Ziemi – w ramach  gminnego projektu ,,Cztery żywioł ”.

Klasy starsze w ramach realizowanych zadań, na lekcjach wychowawczych prowadziły debaty na temat: ,, Współczesne zmiany klimatu i ich konsekwencje ‘’  oraz techniką mozaiki – kto , co przyniósł tworzyli plakaty na ten temat.

Podobnie jak młodsi uczniowie , dawali rzeczom niepotrzebnym ,, drugie życie’’, tworząc z materiału wymyślną biżuterię ( niejeden butik nie powstydziłby się , mając taki towar…)

Wspólnymi działaniami, całej społeczności uczniowskiej( jako jednej szkolnej rodziny) było uczestniczenie w akcji ,, sprzątamy świat”- rywalizacja klasowa w  zbiórce baterii i puszek aluminiowych, tworzenie klasowych gazetek tematycznych- ,,Bioróżnorodność świata przyrodniczego – czy chcesz , to stracić ?” oraz nauka piosenki ,,Ziemia to wyspa zielona”, jako naszego ekologicznego wyzwania na przyszłość.

Zwieńczeniem Tygodnia Ekologicznego był uroczysty apel, na którym uczniowie klas IV – VIII, jak prawdziwi aktorzy wystawiali proekologiczne scenki rodzajowe dla młodszych o tematyce: ,, Szanuj przyrodę- swoje najbliższe środowisko’’, ,,Bez wody nie byłoby życia” , ,, Świeć przykładem! Odzyskuj” , ,,Zakupy w Supermarkecie, a może inaczej?’’.

Wspólne , gromkie odśpiewanie, naszego ,,hymnu ekologicznego” ( a nawet radosne tańce  przedszkolaczków), było  ,, klamrą” podsumowującą cały tydzień wytężonej pracy na rzecz,, Matki Natury”.

Pamiątką  tych dni, że nic się nie skończyło, ale zaczęło,  będzie z pewnością ukwiecone obejście szkoły’’, jako ,, dar serca’’ każdej klasy poprzez przyniesiony, symboliczny doniczkowy kwiat.

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów.