Rozstrzygnięcie konkursu „EKO sztuka ze śmieci”

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „EKO sztuka ze śmieci”. Nagrody wręczyła Wójt Gminy Mucharz Renata Galara.

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie.  Wszystkie złożone prace prezentowały się okazale i w pełni odpowiadały założeniom  i tematyce konkursu. Komisja w składzie;

Renata Galara – Wójt Gminy Mucharz, Monika Bogdan – Inspektor, Jerzy Wójs – Inspek miała trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Prace  oceniane były w następujących kryteriach:

  • pomysłowość 0-5 pkt
  • zgodność z tematyką – zastosowanie surowców wtórnych 0-5 pkt.
  • estetyka wykonania 0-5 pkt
  • wkład pracy 0-5 pkt

Ostatecznie:

  • I miejsce Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie (56 pkt)
  • II miejsce Świetlica Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej (52 pkt)
  • III miejsce Świetlica Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu (40 pkt)

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym szkołom a szczególnie uczestnikom naszej świetlicy szkolnej i ich opiekunom 🙂