Rekrutacja dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski o przyjęcie do oddziałów  przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: od 13 lutego do 10 marca 2023 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym: od 24 kwietnia do 5 maja 2023r

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarządzanie w sprawie rekrutacji

Zgoda plus klauzula

Zasady rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do zerówki na rok szkolny 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

deklaracja kontynuacji uczęszczania do przedszkola na rok szkolny 2023/2024