Otwarcie Ekopracowni w Szkole.

W piątek, 22 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej Porębie miało miejsce uroczyste otwarcie nowej sali dydaktycznej, tzw. ekopracowni.

Uczniowie będą w niej rozwijać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz uczestniczyć w projektach i inicjatywach promujących zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Ekopracownia ma służyć nie tylko uczniom , ale również całej społeczności szkolnej, propagując postawy proekologiczne oraz zachęcając do poznawania i szacunku dla przyrody. Zaplanowane zajęcia obejmują szeroki zakres tematyczny: od nauki o przyrodzie po praktyczne działania związane z recyklingiem i segregacją odpadów.

– Celem tej inicjatywy jest rozwój aktywności i postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i lokalnych dorosłych. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym promowana jest wiedza proekologiczna, tak istotna w dzisiejszym zmieniającym się świecie, oraz kształtowane są pozytywne i cenne wartości społeczne – mówił Piotr Wajdzik, Dyrektor ZSP w Świnnej Porębie.

Uroczystego otwarcia pracowni dokonała: Wójt Gminy Mucharz Pani Renata Galara, Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Sukiennik oraz Dyrektor ZSP w Świnnej Porębie Pan Piotr Wajdzik

Serdecznie dziękujemy również wszystkim pracownikom Gminy w Mucharzu, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.