Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty.

11.05.2023r uczniowie klas trzecich po raz pierwszy pisali egzamin sprawdzający ich wiedzę.

Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.00 i trwał z małymi przerwami do godz. 12.20.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu;

  • edukacji polonistycznej
  • edukacji matematycznej
  • edukacji przyrodniczej

Po egzaminie trzecioklasiści byli uśmiechnięci wiec chyba nie mieli większych kłopotów z udzielaniem prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście 🙂