Odblaskowa Szkoła 2023

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „ODBLASKOWA SZKOŁA”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców                     i opiekunów na konieczność kontrolowania obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Przygotowania do szkolnego Finału trwały od kilku tygodni. Podjęliśmy wiele inicjatyw, których celem było promowanie właściwego zachowania uczniów w drodze do i ze szkoly,                        a także na terenie naszej placówki, szczególnie na korytarzach szkolnych. „Bezpieczna przerwa”, przygotowanie gazetek tematycznych, konkurs plastyczny „Bądź widoczny na drodze”, nagranie filmy edukacyjnego, napisanie oraz nagranie piosenki o ruchu drogowym i teledysku, to tylko niektóre z działań, których wykonanie było celem priorytetowym KONKURSU.

W dniu dzisiejszym, tj. 31 X 2023r.  odbył się szkolny Finał, którego głównym punktem był program artystyczny „ Jestem bezpieczny i widoczny na drodze” przygotowany przez uczniów klas I-III oraz  pokaz mody odblaskowej. Konkurs wiedzy o ruchu drogowym sprawdził wiedzę uczniów i zakończył nasze szkolne inicjatywy. Nagrody w postaci elementów odblaskowych zostały wręczone najbardziej aktywnym zespołom klasowym.