Międzynarodowy Konkurs Wiedzy „Leonardo” 2023

W Szkole Podstawowej w Jaszczurowej 31.03.2023r dobyły się eliminacje do : Międzynarodowego Konkursu Wiedzy „Leonardo” 2023r. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej z terenu gmin zrzeszonych w SGB oraz do młodzieży słowackiej z gmin należących do Zdrużenia Babia Hora.

Obejmuje zagadnienia z przedmiotów obowiązujących w szkole  oraz dodatkowo z wiedzy o regionie. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć pisemnie na 33 pytania. Po sprawdzeniu prac i podsumowaniu punktów przez komisję konkursową, okazało się że naszą gminę w dalszym etapie reprezentować będzie dwójka naszych uczniów, którzy zajęli dwa premiowane awansem miejsca:

  1. Julian Stanaszek
  2. Kornel Łasak

Tak trzymać chłopaki 🙂