Kółko Młodego Przyrodnika

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z przyrodą ,
poznanie piękna, różnorodności przyrody ożywionej i nieożywionej, wyrabianie szacunku dla
przyrody i jej piękna to cele naszego kółka przyrodniczego „Klub młodego przyrodnika”.

Badamy, obserwujemy, wykonujemy ćwiczenia, jesteśmy w klasie i w terenie… Zajęcia dla uczniów klas IV- V
odbywają się w poniedziałki na szóstej lekcji.
Zapraszamy.