Język angielski – 25.05.2023r.

Ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty.

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych języków na egzaminie ósmoklasisty. Najpopularniejszym z nich jest  język angielski i ten właśnie język zdawali nasi uczniowie na egzaminie ósmoklasisty w ostatnim dniu jego trwania.

Zadania z języka angielskiego, zawarte w arkuszu CKE sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej:  podobno nie było większych problemów.

Trzymamy kciuki za wyniki końcowe naszych uczniów 🙂