Gminny Konkurs Ekologiczny „EKO sztuka ze śmieci”

Każdy człowiek jest maleńką cząstką świata, ale to, jak na co dzień traktujemy otaczającą nas przyrodę, wpływa na ten świat, na nasze zdrowie i życie.

Dlatego tak ważna jest postawa proekologiczna, rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska od najmłodszych lat.

Dobrą okazją promowania ekologii był udział uczniów klas I-III w Gminnym Konkursie „ EKO sztuka ze śmieci”. Na zajęciach świetlicowych uczniowie pracując w zespołach wykonali trzy prace plastyczne z różnych odpadów: butelek plastikowych, kubków, zakrętek, foli aluminiowej, pudełek tekturowych itp. Uczniowie utrwalali zasady segregowania śmieci oraz poznali korzyści z tego wynikające. Pracując w zespole uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością.