Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się na zakończenie szkoły podstawowej. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w dniach 14-16 maja. Są to dni wolne dla pozostałych uczniów od zajęć dydaktycznych.

Terminy;

  • 14 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego
  • 15 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z matematyki
  • 16 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Egzamin z matematyki trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Osoby, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym (np. z powodu choroby lub innych sytuacji losowych) będą mogły zdawać w dodatkowych terminach:

  • 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego,
  • 11 czerwca 2024 r. (wtorek) godz. 9.00 – egzamin z matematyki,
  • 12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9.00 – egzamin z języka obcego.

 

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2024 r. i otrzymają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.