Dzień Kolorowej Skarpetki – Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Kolorowe skarpety, które założyliśmy w dniu 21 marca  były symbolem jedności z osobami chorymi na Zespół Downa.

Te niepasujące do siebie skarpetki mają symbolizować niedopasowane chromosomy. Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa, propagowanie praw ludzi z Zespołem Downa, integracja uczniów z osobami niepełnosprawnymi,  wzbudzenie u uczniów uczuć pozytywnych, empatii, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.