Dzień Edukacji Narodowej

14 października to Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w czwartek w naszej szkole odbył się uroczysty apel, przygotowany przez samorząd szkolny.

Była to również  250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana dokładnie 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Komisja Edukacji Narodowej to pierwsza w Europie instytucja, która miała charakter ministerstwa oświaty. W tym zakresie Polska wyprzedziła więc wiele innych krajów. Komisja działała w latach 1773-1794, a w zakres jej działalności wchodziło m.in. stworzenie nowoczesnej struktury organizacji oświaty, a także zreformowanie programów nauczania.