BohaterON w Twojej Szkole

 

    BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!

Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Od 2016 roku w działania edukacyjne – BohaterON w Twojej Szkole – zaangażowało się ponad 10 000 przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1 800 0000 uczniów z Polski oraz polskich placówek za granicą wzięło udział w lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej.

Co roku również i uczniowie naszej szkoły włączają się aktywnie w proponowane działania i aktywności o tematyce patriotycznej.

W klasie III przeprowadzono zajęcia w oparciu o scenariusz „Bohaterem być kiedyś i dziś”. Lekcja historii cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, a proponowane aktywności wyzwoliły dużą ciekawość poznawczą i kreatywność. Pozwoliły pogłębić wiedzę o Ojczyźnie, poznać historię Powstania Warszawskiego, zrozumieć, iż każdy jest odpowiedzialny za Kraj i może zostać bohaterem niezależnie od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Wreszcie pokazały czym charakteryzuje się postawa patriotyzmu dawniej i współcześnie.

CHWAŁA BOHATEROM!